Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

UTM Camellia F

Đây là phiên bản thứ 2 của font UTM Camellia được sửa lại dấu và đặc biệt các chữ In Hoa thêm họa tiết Flora để font thêm "điệu".
DOWNLOAD

8 nhận xét: