Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

Sửa font UTM bị lỗi.

Những font sau:

UTM Bustamalaka
UTM Isadora
UTM Charlotte
UTM Nokia

bị lỗi trong quá trình Việt hóa, Đinh Kiên đã sửa và post lại.
Bà con có thể down lại ở đây. Thanks

DOWNLOAD

1 nhận xét: