Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009

UTM Facebook K&T

Thời gian gần đây có nhiều người yêu cầu mình kiểu chữ giống logo facebook, nay tìm được font này "na ná" nên mạo muội việt hóa hầu mọi người. Hi vọng phần nào đáp ứng được sở thích "ghiền hàng hiệu" của quý vị. Font này bao gồm kiều Regular/Italic/Bold/Bold Italic.

DOWNLOAD

3 nhận xét: